Europese Commissie laat klachten tegen een aantal lidstaten vallen
EU Commissie

De Commissie-Juncker heeft zich geconcentreerd op haar politieke prioriteiten en deze krachtig nagestreefd. Deze politieke benadering komt ook tot uitdrukking in de manier waarop de Commissie inbreuken behandelt. In de mededeling "EU-wetgeving: betere resultaten door middel van betere toepassing" wordt de aanpak van de Commissie uiteengezet om zaken op een strategische manier te prioriteren, waarbij zorgvuldig rekening wordt gehouden met de verschillende betrokken openbare en particuliere belangen.

In deze geest heeft de Commissie vandaag besloten haar inbreukprocedures op het gebied van online gokken en de behandeling van relevante klachten tegen een aantal lidstaten te beëindigen.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft herhaaldelijk het recht van de lidstaten erkend om gokdiensten te beperken, indien nodig ter bescherming van doelstellingen van algemeen belang, zoals de bescherming van minderjarigen, de strijd tegen gokverslaving en de bestrijding van onregelmatigheden en fraude.

De Commissie erkent de bredere politieke legitimiteit van de doelstellingen van algemeen belang die de lidstaten nastreven bij het reguleren van gokdiensten. De Commissie neemt ook nota van de inspanningen van de lidstaten om hun wettelijk kader voor onlinegokken te moderniseren, de vraag van burgers naar kansspelen van ongereguleerde aanbiedingen naar geautoriseerde en onder toezicht staande websites te kanalen en ervoor te zorgen dat exploitanten belasting betalen. Met dat in gedachten is het geen prioriteit voor de Commissie om haar inbreukbevoegdheden te gebruiken om een ‚Äč‚Äčinterne EU-markt op het gebied van online gokdiensten te bevorderen.

De Commissie zal de lidstaten blijven steunen bij hun inspanningen om hun nationale rechtskaders voor online kansspelen te moderniseren en de samenwerking tussen nationale regelgevende instanties voor kansspelen te vergemakkelijken.

De Commissie is van mening dat klachten in de goksector door nationale rechtbanken efficiënter kunnen worden afgehandeld, ook in het licht van de talrijke uitspraken van het Hof van Justitie van de EU over nationale kansspelwetgeving. Klagers worden daarom aangemoedigd om gebruik te maken van nationale rechtsmiddelen bij problemen met EU-wetgeving in de goksector.

De lidstaten zijn autonoom in de manier waarop zij hun gokdiensten organiseren, inclusief het belastingniveau, op voorwaarde dat de fundamentele vrijheden van het Verdrag worden geëerbiedigd. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geholpen te verduidelijken welke beperkingen van de beginselen van de interne markt gerechtvaardigd kunnen zijn in het licht van doelstellingen van openbaar beleid zoals de bescherming van consumenten en minderjarigen op het gebied van kansspelen.

De Commissie helpt de lidstaten bij hun inspanningen om ongeoorloofd gokken tegen te gaan, kwetsbare burgers te beschermen en andere gerelateerde illegale activiteiten te voorkomen.

Na de mededeling van 2012 over online gokken heeft de Commissie een reeks initiatieven gelanceerd, waaronder bijvoorbeeld aanbevelingen over consumentenbescherming en reclame in de sector van onlinegokdiensten, heeft zij een versterkte administratieve samenwerking aangemoedigd en een deskundigengroep voor kansspelen voor de EER opgericht gokregulators om goede praktijken uit te wisselen, administratieve samenwerking te vergemakkelijken en het vertrouwen te vergroten. Bovendien zijn EU-regels op gebieden zoals anti-witwassen van geld van toepassing op de goksector.